Uitgangspunt: Visie & Missie

  • HOME »
  • Uitgangspunt: Visie & Missie

ervaring-kennis-marketing-sport
Ons Uitgangspunt: Visie en Missie

Visie

Het laatste decennium is naar de sportvereniging gekeken als een in vele opzichten tekort komende organisatievorm die in toenemende mate niet van deze tijd is. In plaats van een focus op de sterkten van een vereniging, is bij het zoeken naar oplossingen te vaak het accent gelegd op de zwakten van de vereniging.

Herwin Brillemans pleit voor een hernieuwd zelfbewustzijn bij de sportvereniging en haar ondersteunende organisaties en geeft dit vorm door sportorganisaties, gemeenten en verenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van strategieën met een nieuw perspectief. De basis is hierbij marketing en het uitgangspunt de sterkte van de sportvereniging.

Missie

Brillemans Marketing wil verenigingen versterken door nieuwe perspectieven te ontwikkelen en kennis en ervaring voor alle ondersteunende organisaties en verenigingen toegankelijk te maken.

Dit wil ze bereiken door:

1. Versterking van de marketing van verenigingen

– Ontwikkelen van oplossingen waarmee de kennis- en ervaringsGAP overbrugd kan worden
– Aanbieden van marketingadvies voor ondersteunende organisaties
– Uitvoeren van onderzoeken waarmee de marketing van verenigingen versterkt kunnen worden
– Ontwikkelen van het vakgebied ‘verenigingsmarketing’

2. Versterking van de ondersteuning van verenigingen

– Ontwikkelen van laagdrempelige online tools op maat gemaakt voor verenigingen
– Aanbieden van op actie gerichte workshops
– Adviseren van ondersteunende organisaties en haar verenigingen

3. Versterken zelf-organiserend vermogen van de vereniging

– Aanbieden van organisatieadvies
– Ontwikkelen van succesvolle activeringsmogelijkheden

analyse-visie-proces-organisatie

Onze visie op marketing

Onze visie op marketing bij sportorganisaties in relatie tot hun sportverenigingen bestaat uit twee elementen:

1. Marketing heeft als direct of indirect doel het bewerkstelligen van een positieve ledenontwikkeling. Het streven van marketing is het ontwikkelen van een aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de klant. De klant kan in dit geval de vereniging zijn of de leden van de vereniging.

2. Marketingstrategieën moeten een goede balans vormen tussen:
a. Een analytische benadering waarbij feiten de boventoon voeren;
b. Een procesbenadering met veel inspraak om betrokkenheid binnen de organisatie te versterken;
c. Een visionaire benadering waarbij de directie en bestuur leidend zijn.

Uit een grondige analyse van de SWOT-analyse (zie Swot Audit) kan blijken of er een noodzakelijke balans is tussen deze drie elementen.

PAGETOP
Copyright © All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.