Links interessante sportonderzoeken

  • HOME »
  • Links interessante sportonderzoeken

Links naar interessante sportonderzoeken

De Sportvereniging als gemeentelijk beleidsinstrument
In opdracht van het Transferpunt Sport is onderzoek gedaan naar de mate waarin de sportvereniging ingezet kan worden als gemeentelijk beleidsinstrument. De aanleiding voor het onderzoek betreft de veranderde maatschappelijke rol van de sportvereniging de afgelopen jaren. Sport wordt niet langer alleen als doel gezien, maar steeds meer als middel. Ook overheden zien de sportvereniging steeds meer als een instrument (middel) om op een efficiënte en effectieve wijze beleidsdoelstellingen op andere beleidsterreinen te realiseren.

Jongeren in de sportvereniging
n opdracht van de VSU (Vereniging Sport Utrecht) is onderzoek gedaan naar de invloed van persoonskenmerken, het aanbod van de sportvereniging, het functioneren van de sportvereniging en motieven om te sporten (onafhankelijke variabelen) op de sportparticipatie (afhankelijke variabele) in de georganiseerde sport onder jongeren van 12-18 jaar.

De vergrijzende en ontgroenende sportvereniging : De ondersteuningsbehoefte van de vergrijzende en ontgroenende Cuijkse sportvereniging
Momenteel bestaat de vraag bij de gemeente welke knelpunten sportverenigingen ervaren en op welke gebieden zij nu, en in de toekomst ondersteuning nodig denken te hebben. Het verkrijgen van deze inzichten kan de gemeente helpen bij het opstellen van een toekomstvisie en/of nieuw beleid ten aanzien van het lokale sportbeleid. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is vergrijzing en ontgroening.

Werving en Behoud van Vrijwilligers bij de Sportvereniging
Een tekort aan vrijwilligers is een groeiend probleem voor een groot deel van sportverenigingen in Nederland. Sportverenigingen zijn in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers om te kunnen bestaan, waardoor dit een serieus probleem is voor de breedtesport in Nederland. Literatuurstudie wijst uit dat de taakkenmerken van vrijwilligersfuncties en de mate waarin men erkenning krijgt voor het werk dat gedaan wordt een sterke invloed hebben op de werving en het behoud van vrijwilligers.

Vitale sportvereniging of open sportclub?
Presentatie Dag van het Sportonderzoek samen met Hiske Wiggers over de mate waarop sportverenigingen in Noord-Nederland vitaal zijn en open staan voor een maatschappelijke functie.

De invloed van bestuurskenmerken en sportverenigingskenmerken op het welzijn van een sportvereniging
Dit onderzoek richt zich op kenmerken die invloed hebben op het welzijn van een sportvereniging. Met behulp van dit onderzoek wordt er een ideaalbeeld geformuleerd voor sportverenigingen zodat het welzijn van de vereniging toeneemt.

Stagiairs bij sportverenigingen in Dordrecht; Een Gouden Wissel?
40% van de sportverenigingen in Dordrecht heeft te maken met een kaderprobleem. Dit kaderprobleem is zowel kwantitatief als kwalitatief. In de sportbeleidsnota staat dat Sportbedrijf Dordrecht de sportverenigingen door middel van het creëren van stageplaatsen bij sportverenigingen wil gaan ondersteunen bij dit kaderprobleem. De wijze waarop Sportbedrijf Dordrecht de sportverenigingen hierbij gaat ondersteunen is vastgelegd in deze scriptie.

Vrijwilligersbeleid s.v. Orion
Het bestuur van de Nijmeegse voetbalvereniging Orion merkt al jaren dat taken en activiteiten binnen de club op te weinig schouders rusten. Hierdoor is de club kwetsbaar. Zij zijn dan ook begonnen om hier verandering in aan te brengen. Met deze scriptie is het zaak een passend vervolg aan de vooronderzoeken te geven door een begin te maken aan de inrichting van de voor Orion ‘ideale’ vrijwilligersorganisatie.

Werven en behouden van vrijwilligers bij sportverenigingen
In opdracht van het Transferpunt Sport is onderzoek gedaan naar de invloed van taakkenmerken, motieven, persoonskenmerken en verenigingskenmerken op het wel of niet uitvoeren van vrijwilligerswerk bij sportverenigingen.

Waarom sport jij niet?: Barrières voor de niet-sportende jeugd
Het onderwerp dat dit onderzoek beschrijft, zijn de barrières die jeugd in Blerick, tussen 6-12 jaar, ondervindt om te gaan sporten bij een sportaanbieder.

Sporten en bewegen op een alternatieve wijze! : behoefteonderzoek onder de anders-georganiseerde sportaanbieders in de gemeente Amersfoort
In de afgelopen jaren heeft een verandering plaatsgevonden binnen de sportbeoefening in Nederland. Een groeiend aantal mensen beweegt en sport niet meer bij een traditionele sportvereniging, maar kiest voor een sportomgeving die voldoet aan de individuele wensen en behoeften.

Marketingcommunicatieplan 4all-Sport ” Een nieuwe aanzet tot grotere deelname sportorganisaties”
In de gemeente Leudal is de BOS-impuls beter bekend als het 4all-sport-project. Door middel van de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport, de zogenaamde BOS-impuls pakt de overheid achterstanden aan bij jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Via deze regeling konden gemeenten geld aanvragen om sport- en beweegactiviteiten voor jongeren te organiseren.

 

PAGETOP
Copyright © All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.